Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2010 PDF Ispis E-mail
DOWNLOAD Glasnik br.1 24.02.2010. Broj 1 Godina 15

 • ZAKLJUČAK o donaciji sredstava OŠ Bedenica
 • ZAKLJUČAK o doznaci sredstava NK „Strmec“
 • ZAKLJUČAK o doznaci sredstava KUD-u „Danica“
 • ODLUKA o sufinanciranju troškova smještaja djece u vrtić u 2010. godini
 • ODLUKA o početku postupka javne nabave za radove na krovištu i sanaciji sale društvenog doma u Bedenici
 • ODLUKA o početku postupka javne nabave za radove na sanaciji i uređenju zgrade za malu školu
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Bedenica za 2009. godinu
   
DOWNLOAD Glasnik br.2 2010.god  17.05.2010. Broj 2 Godina 15

 • ODLUKA o dodjeli javnog priznanja Općine Bedenica
 • ODLUKA o rasporedu sredstava komunalne naknade
 • ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika
 • ODLUKA o uvjetima spaljivanja korova, trava, raslinja i drugog otpadnog materijala biljnog podrijetla
 • ZAKLJUČAK – izmjena zaključka od 23.2.2010. o doznaci sredstava za rad NK „Strmec“
 • ZAKLJUČAK o odobrenju doznake sredstava KUDu „Danica“
 • ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava OŠ Bedenica
 •  
DOWNLOAD Glasnik br. 3 2010.god  01.08.2010. Broj 3 Godina 15

 • ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedenica
 • ODLUKA o subvenciji prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica
 • POLUGODISNJI IZVJESTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2010. godinu
 •  
DOWNLOAD Glasnik br. 4 2010. god 25.10.2010. Broj 4 Godina 15

 • ODLUKA o mjestima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Općine Bedenica i visini naknade za korištenje javne površine
 • PLAN rasporeda kioska
 • ODLUKA o određivanju granica područja Mjesnih odbora Općine Bedenica
 • ODLUKA o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine
 • I.IZMJENA I DOPUNA plana nabave za 2010. godinu
 • I.IZMJENA I DOPUNA Programa gospodarskog razvoja Općine Bedenica za 2010. godinu
 • I.IZMJENA I DOPUNA Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2010. godinu
 • I.IZMJENA I DOPUNA Programa javnih potreba u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, te razvoj civilne zaštite za 2010. godinu
 • I.IZMJENA I DOPUNA Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 • I.IZMJENA I DOPUNA Proračuna Općine Bedenica za 2010. godinu
   
DOWNLOAD Glasnik br. 5 2010.god 20.12.2010. Broj 5 Godina 15

 • PRORACUN Općine Bedenica za 2011. godinu
 • PRORACUN Općine Bedenica za 2011. godinu i projekcija Proračuna za 2012. i 2013. godinu
 • ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2011. godinu
 • PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu
 • PROGRAM gospodarskog razvoja Općine Bedenica za 2011.g.
 • PROGRAM javnih potreba u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, te razvoj civilne zaštite za 2011.g
 • PROGRAM javnih potreba u kulturi i sportu za 2011.g.
 • PLAN razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) za 2011. – 2013.g
 • PLAN nabave za 2011.g
 • ODLUKA o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Bedenica i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Bedenica
 • IZMJENA ODLUKE o subvenciji prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica
 • ODLUKA o sufinanciranjju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Bedenica
 • ODLUKA o sufinaciranju troškova smještaja djece u vrtić u 2011.g
 • ODLUKA o sufinaciranju troškova poslovanja poštanskog ureda Bedenica u 2011.g (sufinanciranje gubitka)