Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2009 PDF Ispis E-mail
DOWNLOAD Glasnik br.1 2009.god 23.02.2009. Broj 1 Godina 14

 • ZAKLJUČAK o doznaci sredstava za NK Strmec
 • ZAKLJUČAK o sufinanciranju rada stočarske službe
 • ZAKLJUČAK o sufinanciranju izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture
 • ZAKLJUČAK o doznaci sredstava KUD-u „Danica“
 • ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora za oslugu nadzora na izgradnjom vodovoda
 • ZAKLJUČAK o prikupljanju sredstava za sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta
 • ZAKLJUČAK o donaciji sredstava udruzi „Srce“
 • ODLUKA o rasporedu sredstava komunalne naknade
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenca za 2008. godinu
   
DOWNLOAD Glasnik br.2 2009.god  08.04.2008. Broj 2 Godina 14

 • ODLUKA o osnivanju povjerenstva za popise birača
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Bedenica
 • ODLUKA o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bedenica
 • IZMJENA ODLUKE o sufinanciranju izgradnje – asfaltiranja nerazvrstanih cesta
 • RJEŠENJE o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za vijeća Mjesnih odbora na području Općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK o donaciji sredstava OŠ Bednica
 • ZAKLJUČAK o donaciji sredstava udruzi umirovljenika
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.3 2009.god  29.04.2009. Broj 3 Godina 14

 • ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BEDENICA
 • ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA /ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BEDENICA - ZA MJESNI ODBOR BEDENICA
 • ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA /ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BEDENICA - ZA MJESNI ODBOR BELOSLAVEC
 • ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA /ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BEDENICA - ZA MJESNI ODBOR TURKOVČINA
 • ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA /ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BEDENICA - ZA MJESNI ODBOR BIČAKI
 • ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA /ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BEDENICA - ZA MJESNI ODBOR BOSNA
 • ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA /ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BEDENICA - ZA MJESNI ODBOR OMAMNO
 • ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA /ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BEDENICA - ZA MJESNI ODBOR OTRČKOVEC
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.4 2009.god  26.05.2009. Broj 4 Godina 14

 • ZAKLJUČAK o doznaci sredstva Vatrogasnoj zajednici Općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK o imenovanju zapovjednika postrojbi DVD-a
 • ZAKLJUČAK o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK o doznaci sredstava LD „Fazan“ Bedenica
 • ZAKLJUČAK o donaciji sredstava Udruzi „Srce“
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.5 2009.god  16.06.2009. Broj 5 Godina 14

 • ZAKLJUČAK o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća
 • ZAKLJUČAK o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća
 • ZAKLJUČAK o izboru Odbora za izbor i imenovanje
 • ZAKLJUČAK o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Bedenica
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.6 2009.god  20.08.2009. Broj 6 Godina 14

 • STATUT OPĆINE BEDENICA
 • I.OPĆE ODREDBE
 • III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
 • ODLUKA o subvenciji prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica
 • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2009. godinu
 • ODLUKA o Agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
 • ODLUKA o sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bedenica
 • ZAKLJUČAK o ovlaštenju potpisnika za potpisivanje platnog prometa Općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK o imenovanju Odbora za financije i proračun
 • ZAKLJUČAK o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i propise
 • ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za izradu II. izmjene i dopune PPUO
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.7 2009.god  29.08.2009. Broj 7 Godina 14

 • ODLUKA o izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj uvidu u financijske izvještaje za 2008.g.
 • I.IZMJENA I DOPUNA plana nabave za 2009. godinu
 • I.IZMJENA Programa gospodarskog razvoja Općine Bedenica za 2009. godinu
 • I.IZMJENA Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
 • I.IZMJENA Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2009. godinu
 • I.IZMJENA Programa javnih potreba u obrazovanju u socijalnoj zaštiti te razvoj civilne zaštite za 2009. godinu
 • I.IZMJENA programa održavanja komunalne infrastruktrure za 2009. godinu
 • I.IZMJENA i dopuna Proračuna Općine Bedenica za 2009. godinu
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bedenica
   
DOWNLOAD Glasnik br.8 2009.god  02.12.2009. Broj 8 Godina 14

 • ODLUKA o osnivanju povjerenstva za popise birača
 • ODLUKA o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima s područja Općine Bedenica
 • SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bedenica 3
 • IZVJEŠĆE o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bedenica
 • ODLUKA o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
 • POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Bedenica
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.9 2009.god  19.12.2009. Broj 9 Godina 14

 • ODLUKA o visini naknade za obavljanje dužnosti zamjenice načelnika
 • PROGRAM Gospodarskog razvoja Općine Bedenica za 2010. godinu
 • PROGRAM održavanja komunalne infrastrukure za 2010. godinu
 • PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
 • PROGRAM javnih potreba u kulturi i sportu za 2010. godinu
 • PLAN NABAVE za 2010. godinu
 • PROGRAM javnih potreba u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, te razvoju civilne zaštite za 2010. godinu
 • ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2010. godinu
 • PRORAČUN Općine Bedenica za 2010. godinu
 • Proračun Općine Bedenica za 2010. godinu i projekcija proračuna za 2011. i 2012. godinu