Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2008 PDF Ispis E-mail
DOWNLOAD Glasnik br.1 2008god.  28.02.2008. Broj 1 Godina 13

 • IZMJENA I DOPUNA odluke o prodaji robe izvan prodavaonica
 • ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude
 • ODLUKA o sufinanciranju rada stočarske službe
 • ODLUKA o osnivanju savjeta mladih opčine Bedenice
 • GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPÆINE BEDENICA ZA 2008. GODINU
   
DOWNLOAD Glasnik br.2 2008god.  7.04.2008. Broj 2 Godina 13

 • ODLUKA o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za područje Općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK o oročenju slobodnih novčanih sredstava
 • ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava Crvenom križu
 • ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
 • ZAKLJUČAK o izradi geodetske snimke
 • ZAKLJUČAK o podmirenju troškova za uređenje školskog dvorišta
 • ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava NK Strmcu
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.3 2008god.  9.05.2008. Broj 3 Godina 13

 • IZMJENA I DOPUNA ODLUKE o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedenica
 • ODLUKA o sufinanciranju izgradnje - asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2008.god
 • ODLUKA o rasporedu sredstava komunalne naknade
 • ZAKLJUČAK o usvajanju analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Bedenica za 2007.godinu, te usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bedenica za 2008. godinu
 • DODATAK Zaključku o usvajanju analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Bedenica za 2007.godinu, te usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bedenica za 2008. godinu
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.4 2008god.  9.06.2008. Broj 4 Godina 13

 • ODLUKA o objavi javnog natječaja za dodjelu koncesije za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Bedenica
 • ZAKLUČAK o nabavi zavjesa za uredski prostor
 • ODLUKA o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta osnovne škole i školske sportske dvorane u Bedenici
 • ZAKLJUČAK o uređenju prostora uz igralište NK Strmec
 • ZAKLJUČAK o plaćanju energenata u zgradi Općine
 • ODLUKA o dodjeli javnog priznanja Općine Bedenica
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.5 2008god.  17.07.2008. Broj 5 Godina 13

 • ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava za NK Strmec
 • ZAKLJUČAK o sponzorstvu 50. obljetnice rada DVD-a Bičaki
 • ZAKLJUČAK o odobrenju regresa
 • ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Bedenica
 • ODLUKA o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Bedenica
 • ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude
 • ZAKLJUČAK o odobrenju prijenosa ugovora o sufinanciranju plinske mreže
 • ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za izradu plana gospodarenja otpadom
 • I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bedenica za 2008. godinu
 • Polugodišnji Obračun Proračuna Općine Bedenica za 2008. godinu 13
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.6 2008.god  2.08.2008. Broj 6 Godina 13

 • ZAKLJUČAK o izdvajanju novčanih sredstava za ŽUPU SVIH SVETIH BEDENICA(pomoć za obnovu vrata na župnoj crkvi)
 • ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
 • ODLUKA o početku postupka javne nabave za izgradnju -II- faze Vodovoda «Bedenica»-2.dio
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.7 2008.god.  6.11.2008. Broj 7 Godina 13

 • ZAKLJUČAK –NK Strmec
 • ZAKLJUČAK – Vatrogasna zajednica
 • ZAKLJUČAK – KUD „Danica“
 • ZAKLJUČAK – Crveni križ
 • ZAKLJUČAK – oročenje
 • ODLUKA o izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2007.g
 • ZAKLJUČAK o izdvajanju novčanih sredstava za Program «Male škole» - nabavu igrački
 • ODLUKA o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima sa područja Općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK o izdvajanju novčanih sredstava za OSNOVNU ŠKOLU BEDENICA
 • ZAKLJUČAK - Caritas
 • ODLUKA o Planu gospodarenja otpadom Općine Bedenica
 •  
DOWNLOAD Glasnik br.8 2008.god.  19.12.2008. Broj 8 Godina 13

 • ZAKLJUČAK o donaciji sredstava OŠ BEDENICA
 • ZAKLJUČAK – Crveni križ
 • ZAKLJUČAK – političke stranke
 • II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bedenica za 2008.godinu
 • Proračun Općine Bedenica za 2009.godinu
 • Projekcija Proračuna Općine Bedenica za trogodišnje razdoblje 2009.do 2011.godine
 • ODLUKA o izvršenju proračuna Općine Bedenica za 2009.g.
 • . . . .