Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Ankete
Kako Vam se sviđa novi izgled naše web stranice? (1-loše 5-odlično)
 
Informacije
Kontakti
Advertisement
Tko je Online
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju PDF Ispis E-mail
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za javnu nabavu radova na izgradnji potpornog zida na mjesnom groblju u Općini Bedenica.

 

 

 

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16), Općina Bedenica kao javni naručitelj, objavljuje

 

I Z V J E Š Ć E

 

Općina Bedenica kao javni naručitelj, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016), prije pokretanja postupka javne nabave za radove na izgradnji potpornog zida na mjesnom groblju u općini Bedenica, javnim pozivom od 29. rujna 2017. godine pozvala je zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje o dijelovima dokumentacije o nabavi i to:

-Opisa predmeta nabave,

-Tehničkim specifikacijama predmeta nabave,

-Posebnim uvjetima za izvršenje ugovora,

-Kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,

-Kriterijima za odabir ponude.

 

U razdoblju od 29. rujna 2017. do 04. listopada 2017. godine, u kojem je savjetovanje bilo otvoreno za prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, nije zaprimljen niti jedan prijedlog vezano za opis predmeta nabave, tehničke specifikacije predmeta nabave, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Evidencijski broj nabave: EV-MV 2/17

Bedenica, 05. listopada 2017. godine

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu