PLAN PRIJMA U SLUZBU OPCINE BEDENICA ZA 2017.G.

Ovim Planom prijma u sluzbu Opcine Bedenica za 2017.g. (dalje u tekstu: Plan) utvrduje se prijam

Sluzbenika i namjestenika u Jedinstveni upravni odjel Opcine  Bedenica u 2017.g.

PLAN PRIJMA U SLUZBU OPCINE BEDENICA ZA 2017.G.