Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
PLAN PRIJMA U SLUZBU OPCINE BEDENICA ZA 2017.G.

Ovim Planom prijma u sluzbu Opcine Bedenica za 2017.g. (dalje u tekstu: Plan) utvrduje se prijam

Sluzbenika i namjestenika u Jedinstveni upravni odjel Opcine  Bedenica u 2017.g.

PLAN PRIJMA U SLUZBU OPCINE BEDENICA ZA 2017.G.