IZBORI ZA CLANOVE VIJECA MJESNIH ODBORA

RIJESENJE O ODREDIVANJU BIRACKIH MJESTA NA PODRUCJU
MJESNIH ODBORA.

 

Rjesenje o odredivanju birackih mjesta na podrucju mjesnih odbora
Bedenica, Beloslavec, Turkovcina, Bosna, Bicaki

 

Rjesenje o odredivanju birackih mjesta na podrucju mjesnih odbora
Otrckovec i Omamno

 

KANDIDACIJSKE LISTE ZA VIJECA MJESNIH ODBORA I ZBIRNA LISTA.

 

Kandidacijska lista za vijece mjesnih odbora 

 

Zbirna lista za vijece mjesnih odbora