Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2016 PDF Ispis E-mail

Glasnik br. 1 -2016 17.05.2016. Broj 1 Godina 21

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2015. godinu

 ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za odabir programa i projekata udruga koji će se financirati iz Proračuna Općine Bedenica

 ODLUKA o financiranju programa i projekata udruga

 ODLUKA o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

 ODLUKA o prijenosu pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Bedenica na Zagrebačku županiju u 2016.godine

 ODLUKA o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti vijećnika zamjeniku člana Općinskog vijeća

 ODLUKA o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Bedenica

 

 

Glasnik br. 2 -2016 14.06.2016. Broj 2 Godina 21

 ODLUKA o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela od strane trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“

 ODLUKE Načelnika


 

Glasnik br. 3 -2016 19.09.2016. Broj 3 Godina 21

 

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2016.godinu 

 ODLUKA o sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bedenica

 ODLUKA o sufinanciranju prijevoza za učenika srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje rujan-prosinac 2016.godine

 ODLUKA o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima s područja Općine Bedenica

 

 

Glasnik br. 4 -2016 14.11.2016. Broj 4 Godina 21

  I. IZMJENA I DOPUNA Proračuna Općine Bedenica za 2016.godinu

  I. IZMJENA PLANA nabave za 2016.godinu

  ODLUKA o cijeni grobljanskih usluga

  I. IZMJENA PLANA nabave za 2016.godinu

  I. IZMJENA Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016.godine

  I. IZMJENA Programa javnih potreba u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, te razvoj civilne zaštite za 2016.godinu

  IZMJENA Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu

 

 

Glasnik br. 5 -2016 19.12.2016. Broj 5 Godina 21

  PRORAČUN Općine Bedenica za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.g

  PROGRAMI JAVNIH POTREBA

  PLAN razvojnih Programa (investicija i kapitalnih pomoći) za 2017.-2019.g.

  PLAN nabave za 2017.godinu

  ODLUKA o sufinanciranju školske kuhinje

  ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Bedenicaza 2017.godinu

  ODLUKA o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine

 

 

Glasnik br. 6 -2016 28.12.2016. Broj 6 Godina 21

 ODLUKE i ZAKLJUČCI o doznakama i odobrenju sredstava udrugama, školi, VZO Bedenica, nagrade, HC