Program javnih potreba

Zagrebačka županije, potpisala je Ugovor sa općinom Bedenica za Program javnih potreba za 2016. godinu za program : KULTURNI CENTAR BEDENICA