Potpisan Ugovor o financiranju radova izvanrednog održavanja prometne infrastrukture!

Potpisan Ugovor o financiranju radova izvanrednog

Održavanja prometne infrastrukture!

 

 

Općina Bedenica, potpisala je Ugovor o financiranju radova izvanrednog održavanja prometne infrastrukture sa Zagrebačkom županijom. Tim Ugovorom ugovorio se način financiranja radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 25165 na k.č.b. 3468 k.o. Bedenica (od raspela do stare škole ) u dužini od 225 metara, koji obuhvaćaju:

·        Rekonstrukciju kolničkog traka

·         • Izgradnju oborinske odvodnje prometnice

·         • Izgradnju pješačke staze uz prometnicu

·         • Rekonstrukcija ostale komunalne infrastrukture obuhvaćene prometnicu

Zagrebačka županija će financirati navedene radove u iznosu od 500 000 kn u 2016. godini. Ovim putem se u ime općine Bedenice, kao i u ime svih mještana zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na svesrdnoj pomoći u razvitku našeg mjesta.