Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2015 PDF Ispis E-mail

Glasnik br. 1 -2015 07.05.2015. Broj 1 Godina 20

 I. IZMJENA PRORAČUNA Općine Bedenica za 2015. godinu

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2014. godinu

 I. IZMJENA PLANA NABAVE za 2015.godinu

 ODLUKA o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa investitoru: Osnovnoj školi Bedenica

 ODLUKA o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bedenica

 ODLUKA o izradi Stratefije razvoja Općine Bedenica za razdoblje od 2015. do 2020.godine

 

Glasnik br. 2 -2015  26.06.2015. Broj 2 Godina 20

 IZVJEŠĆE o stanju sustava zaštite i spašavanja napodručju Općine Bedenica

 ODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bedenica

 ODLUKA o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bedenica

 ODLUKA o sufinanciranju troškova tečaja za održivu uporabu pesticida

 ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma

Glasnik br. 3 -2015  14.09.2015. Broj 3 Godina 20

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2015.godinu

 ODLUKA o imenovanju likvidatora

 ODLUKA o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje rujan-prosinac 2015.godine

 ODLUKA o imenovanju likvidatora

 ODLUKA o sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima na području Općine Bedenica

 ODLUKA o sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bedenica

Glasnik br. 4 -2015  27.11.2015. Broj 4 Godina 20

 II. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE BEDENICA ZA 2015.g.

 II. IZMJENE PROGRAMA ZA 2015.g.

 ODLUKA o provedbi organiziran zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih tehničkih, tehničko –tehnoloških, ekoloških i ratnih razaranja

 ODLUKA o istupanju Općine Bedenica iz Lokalne akcijske grupe „2020“ te o pristupanju u Lokalnu akcijsku grupu „Zeleni bregi“

Glasnik br. 5 -2015   17.12.2015. Broj 5 Godina 20

 PRORAČUN Općine Bednica za 2016.godinu i projekcije za 2017 i 2018.godinu

 PLAN NABAVE za 2016.godinu

 PROGRAMI ZA za 2016.godinu

 ODLUKA o sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bednica

 ODLUKA o sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica za razdoblje siječanj-lipanj 2016.godine

 IZMJENA ODLUKE o sufinanciranju troškova putovanja ili stanirane studentima na području Opine Bedenica

 ODLUKA o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti – održavanja bankina uz nerazvrstane ceste i javnih površina na području Općine Bedenica – malčiranje

 ODLUKA o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti – održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta i javnih površina

 ODLUKA o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti – održavanje makadamskih nerazvrstanih cesta, javnih površina, bankina i cestovnih jaraka uz nerazvrstane ceste

 ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Bedenica za 2016.godinu

 ODLUKA o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti – čišćenje snijega s kolnika nerazvrstanih cesta i javnih površina

 ODLUKA o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bedenica na č.k.br. 1784/2 u k.o. Bedenica, na adresi Bedenica bb

 PLAN Razvojnih Programa (investicija i kapitalnih pomoći) za 2016-2018.godinu