Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Prostorni plan uređenja općine Bedenica

Ovdje možete naći prostorni plan uređenja.

Nositelj izrade plana:

Općina Bedenica
Bedenica 112
10381 Bedenica

   

Načelnik:

Marijan Mahnet

   

Stručni izrađivač:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam
P. Hatza 7, 10000 Zagreb, tel 01.48.12.302

   

Broj plana:

0205

   

Odgovorna osoba:

Jasna Juraić Mucko ovlašteni arhitekt

   

Radni tim:

Ana Krizmanić dipl.ing.arh.
David Cvetko dipl.ing.agr.
Ivan Mucko ovlašteni arhitekt

   

Konzervatorska podloga:

Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zagrebu
Biserka Dumbović Bilušić dipl.ing.arh.

 

Obrazloženje [2,4 MB]
Korištenje i namjena površina [2,5 MB]
Elektroenergetska telekomunikacijska i poštanska mreža [2,4 MB]
Plinovodna mreža [2,4 MB]
Vodoopskrba i korištenje voda [2,4 MB]
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda [2,4 MB]
Područja posebnih uvjeta korištenja prostora [2,4 MB]
Područja posebnih ograničenja u korištenju prostora [2,4 MB]
Bedenica, Bosna, Omamno, Otrčkovec [4,3 MB]
Beloslavec [0,7 MB]
Turkovčina [0,7 MB]