Bedenica
Početna
Povijest
Ustrojstvo
Foto album
Glasnik
Godišnjaci
Tvrtke
Opći akti
PRORAČUNI
PLAN NABAVE
FINANCIJSKA IZVJESCA
REGISTRI UGOVORA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI-a
IZBORI 2017.
PROSTORNI PLAN I PLAN CIVILNE ZAŠTITE
NATJECAJI
Udruge
VZO BEDENICA
KUD Danica
NK Strmec Bedenica
Udruga Umirovljenika
LD Fazan
Informacije
Kontakti
Advertisement
Glasnik - 2013 PDF Ispis E-mail

Glasnik br. 1 -2013 06.03.2013. Broj 1 Godina 18

 • IZVJEŠČE O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u kulturi i sportu u 2012.g.
 • IZVJEŠČE O IZVRŠENJU PROGRAMA gospodarskog razvoja Općine Bedenica u 2012.godini
 • IZVJEŠČE O IZVRŠENJU PROGRAMA Gradnje objekatat i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g.
  ODLUKA O komunalnom doprinosu Općine Bedenica
  IZMJENA I DOPUNA Statuta Općine Bedenica
  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Bedenica za 2012.godinu

Glasnik br. 2 -2013 27.03.2013. Broj 2 Godina 18

 • IZMJENA I DOPUNA odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Općine Bedenica
 • ODLUKA O raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Bedenica
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEDENICA ZA 2011. GODINU

Glasnik br. 3 -2013 10.06.2013. Broj 3 Godina 18

 • ZAKLJUČAK O imenovanju predsjednika i podpredsjenika Općinskog Vijeća općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK O izboru Odbora za izbor i imenovanje
 • ZAKLJUČAK O izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Bedenica

Glasnik br. 4 -2013 27.06.2013. Broj 4 Godina 18

 • ODLUKA O visini naknade za obavljanje dužnosti Općinskog načelnika
 • ZAKLJUČAK O izboru Odbora za financije i proračun Općine Bedenica
 • ZAKLJUČAK O izboru Odbora za Statut i poslovni i propise
 • ODLUKA O nabavi za radove na izgradnji pješačke staze (nogostupa) od škole do crkve
 • I.IZMJENA I DOPUNA Proračuna Općine Bedenica za 2013.godinu

Glasnik br. 5 -2013 04.09.2013. Broj 5 Godina 18

 • ODLUKA O visini naknade za obavljanje dužnosti zamjenika Općinskog načelnika
 • ODLUKA O priključenju na komunalne vodne građevine
 • ODLUKA O sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine Bedenica
 • IZVJEŠTAJ O izvršenju Proračuna Općine Bedenica za razdoblje od 1.1. do 30.6.2013 godine

Glasnik br. 6 -2013 14.11.2013. Broj 6 Godina 18

 • ODLUKA O imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
 • ODLUKA O sufinanciranju troškova putovanja ili stanarine studentima sa područja Općine Bedenica
 • ODLUKA O sufinanciranju školske kuhinje OŠ Bedenica
 • II.IZMJENA I DOPUNA Proračuna Općine Bedenica za 2013.godinu

Glasnik br. 7 -2013 20.12.2013. Broj 7 Godina 18

 • ODLUKA O osnivanju Lokalne akcijske grupe
 • PRORAČUN Općine Bedenica za 2014.godinu i projekcija za 2015. i 2016.godinu
 • PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.godini
 • PROGRAM gospodarskog razvoja Općine Bedenica za 2014.godinu
 • PLAN NABAVE za 2014.godine
 • IZMJENA I DOPUNA procedura za stvaranje ugovornih obveza u Općini Bedenica

Glasnik br. 8 -2013 30.12.2013. Broj 8 Godina 18

 • ODLUKE NAČELNIKA